Klassresan är min första opera till vilken jag också skrev libretto. Men ursprungsidén att skriva en opera över det sociologiska fenomenet klassresa var min gode vän Lars Bäcks förslag långt tidigare. Han kom dessutom att vara bollplank och idégivare under arbetet med operan.
Upprinnelsen till ¨Klassresan¨ var en beställning till en kammaropera för invigningen av Operahögskolans studioteater i Stockholm. Fick fria händer i valet av libretto. Det visade sig vara en lång väg att gå. Innan jag så småningom erinrade min väns förslag, sökte jag först efter en pjäs att adaptera till libretto. Läste Strindbergs kammarspel men fann inget av dem som lämpligt för libretto.
Detta sökande ställde in ett fokus på just kammarspelet som form. Plötsligt kom idén om några personer i en tågkupé och deras relationer till varandra som från början är fördolda. Snabbt utkristalliserades en förhistoria till varför dessa personer färdas på samma tåg, i en vagn från en svunnen tid som får dem att minnas en avlägsen klassresa i skolan; en sådan man gjorde i mellanstadiet i samband med skolbesök på något järnverk eller historiskt slott. Själva miljön blev på så sätt en ytterligare agerande faktor i dramat; en miljö som får minnen att leva för passagerarna som tycks vara de enda resande på tåget utöver en tågmästare som inte är av denna världen.
Librettot som mer eller mindre skrevs samtidigt som musiken, är en ytterst tillspetsad historia men med beröring till en rad aktuella teman som trafficking, mediedrev, mobbning, korruption, m.m.. Samtidigt finns drag av antika klassiska dramers dramaturgi i form av ödets obeveklighet.
Operan hade premiär i november 2003 på operahögskolans scen i Stockholm och gavs i fem fullsatta föreställningar. Samarbetet med regissören Claes Fellbom ledde i sin tur fram till vårt samarbete bakom operan ¨Zarah¨.
Läs handlingen under rubrikerna bredvid till höger med fotografier och video.
Klassresan:montage
Medverkande:

Den Ena Systern - Elin Rombo
Den Andra Systern - Karin Nyblom
Deras Broder - Staffan Jennehov
Journalisten (Mannen) - Håkan Dahl
Den Ensamma Kvinnan - Ulrika Skarby
Syskonens Far, Jornalistens Far, samt Tågmästaren - Kosma Ranuer

Dirigent samt instudering: Thomas Schuback
Stockholm Nya Kammarorkester SNYKO

Regi: Claes Fellbom
Scenografi: Caroline Ramzy
Kostym: Mats Lindberg

(FOTO: Bengt Wanzelius)
(VIDEO: Caroline Ramzy)