¨Lamento: 59°23' N, 21°40' E¨, för flöjt, violoncell och orgel, komponerades på beställning av David Oistrach-festivalen i Pärnu, 2004, till minne av offren för Estoniakatastrofen tio år tidigare. Styckets placering av intrumenten med soloinstrumenten vid altaret och dialogen med orgeln, gestaltar saknanden hos de anhöriga ut mot den stilla havshorisonten, saknaden av de som aldrig återvände hem.


Peter Fridlund, fl. Daniel Holst, vc. Bengt Tribukait, org.