Cellokonserten


Cellokonserten komponerades under några månader i slutet av 2018 och blev klar i februari 2019. Konserten är i tre satser varav de två första spelas i direkt anslutning efter en solokadens. Konserten kan liknas vid en resa där resenären - solocellon - vandrar genom varierande miljöer och stämningar.
Aktuella och tragiska händelser fick direkt inverkan på konserten. I december 2018 hittades två mördade skandinaviska kvinnor i Atlasbergen, Marocko, som fallit offer för islamistisk terror. Samtidigt hade P2 som beställt konserten, en flash i sociala medier med solisten Amalie Stalheim där hon spelade psalmen ¨Härlig är Jorden¨ som i Norge är en julpsalm. Dessa två disparata händelser ledde till att konsertens andra sats blev en sorgemusik över dessa två kvinnor, Maren Ueland och Louisa Vesterager Jespersen samt alla andra offer för terrorism, där psalmen citeras i moll - som ett uttryck för den vanmakt man känner inför terrorismen som skördar oskyldiga liv.
Konserten avlutande sats är ett rondo med ett närmast agressivt ritornelltema som avlöses av lyriska partier samt en avslutande solokadens.
Cellokonserten uruppfördes den 13 februari 2020 i Malmö med Amalie Stalheim, Malmö Symfoniorkester, dir. Patrik Ringborg.
Cellokonserten erhöll i november 2021 Svenska Musikförläggarföreningens pris för ¨Årets Konstmusikverk för orkester/opera¨ för år 2020.

Se och lyssna till Cellokonserten när den spelades den 6 oktober av Amalie Stahlheim, Kgl. Filharmonikerna, dir Patrik Ringborg